תנאים לתוקפה של האחריות

תנאי האחריות

האחריות מוגבלת לחלק הפגוע עצמו, אותו נתקן
או נחליף על פי שיקול דעתנו.
שימוש באיבזרים לא רשמיים אשר לא סופקו על ידי ליל מונקי, לצד הצעצועים של החברה, עלול לפגוע בתוקפה של האחריות.
ונדליזם, השחתה, התעללות, התקנה לא נכונה, שימוש לא ראוי, נזקי מזג אוויר, ופעילות על טבעית אינם נכללים בתוקפה של אחריות זו.
על מנת להגיש בקשה להפעלת האחריות יש לפנות אל
שירות הלקוחות שלנו ב: customerservice@lil-monkey.com 
יש להצטייד במסמכי הרכישה המקוריים, קוד המוצר או תיאורו.
האחריות תקפה רק במידה והמוצר הורכב
וטופל בהתאם להוראות.
כל שינוי אשר נעשה למוצר המקורי או למבנה המוצר, עלולים לגרום לביטול תוקפה של האחריות, כגון: דהייה, שריטות אשר נוצרות עקב שימוש מתמשך, או כל גורם אחר אשר אינו עקב פגם בחומר, בייצור ובבניית המוצר.
האחריות מותנית בשימוש ביתי משפחתי של המוצר בלבד. היא אינה מכסה שימוש במוסדות גן, צהרונים וכדומה. בנוסף, אינה מכסה קונים מסחריים.
האחריות תקפה לרוכש המקורי של המוצר בלבד, ואינה ניתנת להעברה.

נתקלתם בבעיות או תקלות במוצר?
מוזמנים לפנות לשירות הלקוחות שלנו בכתובת המייל:

customerservice@lil-monkey.com

(נא לצרף להודעת המייל את חשבונית הקניה המקורית)